Chicago Property Damage Attorneys

Illinois Auto Accident Lawyers

K majetkovým škodám dochází téměř při každé dopravní nehodě, a to i při těch, při kterých nebyl nikdo zraněn. Poškozeno může být nejen vozidlo, které bylo účastníkem nehody, ale při srážce může být poškozen i veškerý obsah vozidla, například drahé elektronické vybavení. Pokud jste se stali účastníky dopravní nehody způsobené nedbalostí jiné osoby, můžete mít nárok na náhradu veškerých vzniklých majetkových škod.

Chicagští advokáti pro dopravní nehody z advokátní kanceláře Ankin Law Offices, LLC mají dlouholeté zkušenosti se zastupováním obětí dopravních nehod. Disponujeme právními znalostmi a dovednostmi, které nám umožňují uplatňovat vaše zákonná práva a opravné prostředky, abychom zajistili, že budete adekvátně odškodněni za škody na majetku způsobené při autonehodě.

Podání žádosti o náhradu škody na majetku

Pokud jste v důsledku autonehody utrpěli škodu na majetku, pravděpodobně podáte žádost o náhradu škody na majetku u pojišťovny nedbalého řidiče. Protože jednání s pojišťovnami může být zdrcující a matoucí, je nejlepší požádat o pomoc zkušeného advokáta z Illinois, jako jsou advokáti z Ankin Law Offices. Jsme obeznámeni s platnými pojistnými ustanoveními a zákony upravujícími vymáhání majetkové škody vzniklé v důsledku autonehody. Navíc máme zkušenosti s jednáním s pojišťovnami, což jsou zpravidla velké korporace, kterým jde spíše o dosažení zisku než o posouzení individuální oprávněnosti nároku.

Pokud je nedbalý řidič nepojištěný nebo pokud vám jeho pojišťovna neposkytne adekvátní náhradu majetkové škody, můžete také podat žalobu u své vlastní pojišťovny nebo podat žalobu na ochranu osobnosti. Zkušení chicagští advokáti pro škody na majetku v advokátní kanceláři Ankin vám mohou poskytnout rady a poradenství, jak postupovat, abyste maximalizovali své odškodnění.

Lhůty pro podání žaloby

Zákon státu Illinois stanoví časová omezení, kdy lze podat žalobu nebo žalobu na náhradu škody na majetku při dopravní nehodě, takže je důležité kontaktovat advokáta pro dopravní nehody ve státě Illinois co nejdříve po dopravní nehodě. Zkušení chicagští advokáti pro autonehody z advokátní kanceláře Ankin Law Offices neprodleně vyšetří nehodu a posoudí a případné nároky, aby vám pomohli získat zpět majetkovou škodu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.