Dětské kosti pohřbené před 40 000 lety řeší dlouholetou záhadu neandrtálců

Nevíme, zda to byl chlapec nebo dívka. Ale toto dávné dítě, neandrtálec, se dožilo jen asi dvou let

Tento krátký život, prožitý asi před 41 000 lety, byl objeven na známém archeologickém nalezišti v jihozápadní Francii, zvaném La Ferrassie. Byly zde nalezeny ostatky několika neandertálců, včetně nejnovějšího objevu, dítěte, známého pouze jako La Ferrassie 8.

Když byly dávné ostatky nalezeny poprvé – většinou v různých fázích počátku 20. století – archeologové předpokládali, že kostry představují úmyslné pohřby, kdy neandertálci uložili své zemřelé příbuzné k odpočinku pod zem.

V současné archeologii nicméně nyní panují pochybnosti kolem otázky, zda neandertálci skutečně takto pohřbívali své mrtvé, nebo zda je tento konkrétní aspekt pohřebních rituálů jedinečným zvykem Homo sapiens.

Částečně souvisí kladení těchto otázek s archeologickými technikami a vedením záznamů používanými v minulosti, protože zastaralé metody používané archeology a antropology z počátku 20. století (a ještě dříve) znamenají, že si nemůžeme být vždy zcela jisti jejich zjištěními.

S takovou záhadou na mysli nyní tým vedený vědci z Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a Muséum national d’histoire naturelle ve Francii provedl důkladné přehodnocení starověkých pozůstatků z La Ferrassie 8, které jsou v muzeu uloženy již téměř 50 let poté, co byly objeveny v letech 1970-1973.

„Nález a kontext této kostry byl obecně považován za nedostatečně zdokumentovaný, ve skutečnosti však tento nedostatek pramení z nedostatečného zpracování potřebných informací a materiálů z La Ferrassie vztahujících se k předposlední fázi vykopávek (1968-1973),“ píší vědci ve svém novém článku.

„Ve skutečnosti zůstalo obrovské množství dat před naší současnou studií nevyhodnoceno.“

V nové práci vědci přezkoumali zápisníky a terénní deníky, které používal původní tým provádějící vykopávky, a také analyzovali kosti z La Ferrassie 8. Vědci se zaměřili na analýzu kostí z této fáze. Provedli také nové vykopávky a analýzy v místě jeskynního úkrytu La Ferrassie, kde byly ostatky dítěte nalezeny.

Výsledky jejich multidisciplinárního přístupu naznačují, že – navzdory nestandardnosti předchozího výzkumu údajného pohřbu La Ferrassie 8 – byly staré závěry správné: dítě bylo pohřbeno.

„Kombinovaná antropologická, prostorová, geochronologická, tafonomická a biomolekulární data, která jsme zde analyzovali, naznačují, že pohřeb je nejschůdnějším vysvětlením LF8,“ vysvětlují autoři.

„Naše výsledky ukazují, že LF8 je intruzivní uvnitř starší (a archeologicky sterilní) sedimentární vrstvy. Navrhujeme, že neandertálci záměrně vyhloubili jámu ve sterilních sedimentech, do níž bylo dítě z LF8 uloženo.“

Při vyvozování tohoto závěru tým potvrdil, že dobře zachované kosti byly uloženy neroztříštěně a zůstaly v anatomické poloze, s hlavou zvednutou výše než zbytek těla, přestože terén byl nakloněn pod jiným úhlem (což naznačuje vymyšlené vyvýšení rukama neandertálců).

Dále na nich nebyly žádné stopy po zvířatech, což tým považuje za další pravděpodobnou známku rychlého, zamýšleného pohřbu. Zvláště ve srovnání se zvětralým stavem různých zvířecích pozůstatků nalezených v okolí.

„Absence stop masožravců, nízký stupeň prostorového narušení, fragmentace a zvětrání naznačují, že byly rychle překryty sedimentem,“ vysvětlují vědci.

„Nemůžeme najít žádný přirozený (tj. neantropický) proces, který by vysvětlil přítomnost dítěte a souvisejících prvků ve sterilní vrstvě se sklonem, který nesleduje geologický sklon vrstvy. V tomto případě navrhujeme, že tělo dítěte LF8 bylo uloženo do jámy vyhloubené do sterilního sedimentu.“

Není to první studie z poslední doby, která tvrdí, že neandrtálci pohřbívali své mrtvé, a pravděpodobně nebude ani poslední.

Francouzský tým tvrdí, že je načase, aby se dnešní nové a zdokonalené analytické standardy uplatnily i na různorodé kosterní pozůstatky z La Ferrassie 1 až 7, a poskytly nám tak aktualizované posouzení toho, jak byli i oni pohřbíváni.

Tak by si možná tyto velmi staré duše mohly konečně odpočinout.

Zjištění jsou uvedena v časopise Scientific Reports.

Tento článek byl původně publikován na ScienceAlert. Původní článek si můžete přečíst zde.

Aktuální zprávy

{{název článku }}

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.