Master’s in CSE

Home > Academics > Graduate Programs & Admissions > Master’s in CSE

Magisterské obory EECS jsou určeny především pro studenty, kteří chtějí podstatně rozšířit své znalosti a dovednosti v oboru nebo oborech EECS. Relativně malá časová investice do získání magisterského titulu povede k větším profesním příležitostem a výrazně vyšším platům.

Přehled katedry

Díky dvěma magisterským programům v rámci jedné katedry umožňuje EECS studentům mít zázemí ve studijním programu, který je úzce přizpůsoben jejich zájmům, a zároveň mít přístup k celé šíři katedry EECS a využívat její výhody.

Katedra EECS je organizována do dvou oddělení: Počítačová věda a inženýrství (CSE) a Elektrotechnické a počítačové inženýrství (ECE). Fakulta CSE má hlavní odpovědnost za postgraduální programy CSE; fakulta ECE má hlavní odpovědnost za postgraduální programy ECE.

Přehled programů

Prozkoumejte další magisterské programy na College of Engineering

Magisterské studium vyžaduje úspěšné absolvování 30 kreditů. Diplomová práce je nepovinná. Studenti obvykle dokončí magisterské studium za 1-2 roky.

Kompletní požadavky na magisterské studium naleznete v průvodci programem (pdf).

Studenti přijatí do magisterského programu se mohou přihlásit do doktorského programu. Přijetí závisí na akademické kvalifikaci a také na volných místech v doktorském programu.

Stupeň MS vs. MSE

Stupně MS (Master’s of Science) a MSE (Master’s of Science in Engineering) se liší především názvem. Požadavky na titul jsou stejné. Studenti s bakalářským titulem v oboru inženýrství si mohou zvolit oba tituly. Studenti bez inženýrského bakalářského titulu mohou zvolit pouze titul MS.

Přenos kreditů

Pro splnění požadavků na magisterské studium lze převést omezený počet kreditů získaných jinde. Kromě toho lze ke splnění požadavku použít předmět absolvovaný jinde, který je ekvivalentní předmětu splňujícímu požadavek na titul zde, a to i v případě, že kredity za předmět nejsou převedeny. Takový ekvivalent však nesníží celkový počet požadovaných kreditních hodin.

Přihláška do magisterského studia

Na této stránce najdete informace o přijímacím řízení na magisterské studium.

Informace o finanční pomoci

Katedra EECS má v době podání přihlášky omezenou finanční pomoc, kterou může studentům magisterského studia poskytnout. Na druhou stranu studenti magisterského studia příležitostně získávají asistentské místo pro výzkum nebo výuku po zahájení studia. Studentům magisterského studia se doporučuje žádat o stipendia ze zdrojů mimo univerzitu. Podívejte se na přehled zdrojů finanční pomoci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.