Pantheismus nebo panenteismus?

Otázka & Odpověď

Q: Matt

Přeji si pokračovat ve své duchovní cestě tím, že půjdu Kristovou cestou, která je a byla cestou mého života. Věřím, že Bůh je zdrojem života, lásky a základem bytí. Nevěřím, že Bůh je osobní bytost, jak to křesťanství a Bible často definuje nebo ilustruje. Je tedy progresivní křesťanství, jak ho definuje komunita, panteistické nebo panenteistické? Pokud Bůh není osobní, jaké máme jako pokrokoví následovníci Krista důvody věřit, že Bůh je větší a přesahuje náš vesmír (panenteismus), a ne že je jen naším vesmírem (panteismus)? Znamená pokračování na Kristově cestě, že musím přejít na představu/víru, že Bůh je něco většího než všechno?

Uvažuji o návštěvě sjednocené univerzalistické církve, která je v mém okolí nejblíže progresivnímu křesťanství. Váhám, protože nechci ztratit zaměření na Kristovu cestu, protože byla v mém životě tak plodná.
A: Joran Slane Oppelt

Rozdíl mezi panteismem („vše je Bůh“) a panenteismem („vše je v Bohu a Bůh je ve všech věcech“) je jemný posun – mikroúprava – na spektru, které zahrnuje mýtické, tradiční, moderní, pluralistické, mystické a unitivní přesvědčení. Toto spektrum (jak je vidět ve Spirálové dynamice, Fowlerových Stupních víry atd.) je evoluční model, který platí pro všechna světová náboženství. Podle mého názoru lze každý křesťanský projev na úrovni pluralistické i mimo ni (a dokonce i některé modernistické) směle označit za „progresivní“ křesťanství.

Ale i ten nepatrný posun v náboženském spektru může mít za následek kataklyzmatické změny pro jednotlivce a jeho pohled na svět.

Protože křesťanství vzniklo v dějinách relativně nedávno, musíme při diskusi o panenteismu také rozlišovat mezi pojmy jako živý, monoteistický a abrahámovský Bůh a předkřesťanský, animistický Stvořitel (Duch), jehož tělem je živý vesmír. K řešení velkých otázek potřebujeme jak dějiny, tak mytologii.

Slyším vaši frustraci z nedostatečného vyjasnění tématu, stejně jako z hledání církevního domova ve vaší oblasti. Znám ten pocit osamělosti. Chápu, jak je pro vás osobně důležité chtít se jasně ztotožnit s kosmologickým pohledem nějaké organizace. Tak sdílíme jazyk, hodnoty, myšlenky a zkušenosti v rámci praktikujícího společenství. Určuje to, jak se projevujeme a sloužíme druhým. Je to způsob, jakým někam patříme. Mám však tušení, že tato otázka (povaha Boha) bude osobní – a bude se s ní zápasit, dokud nepřejdeme na onen svět.“

Ujasnit si, čemu progresivní křesťanství „věří“ nebo kde stojí v otázce doktríny, může být těžké. Hnutí „pokrokového křesťanství“ je rozsáhlá spleť kořenů a větví, která zahrnuje hnutí emerging, kontemplativní, integrální a evangelikální. Některé církve jsou více progresivní než křesťanské (některé více křesťanské než progresivní).

Osm bodů progresivního křesťanství (jak je uvedeno na stránkách ProgressiveChristianity.org) uvádí, že Kristus nás učí o „posvátnosti, jednotě a jednotě všeho života“. O Bohu neříkají vůbec nic.

A to je pro mě jádro věci. Mystická náboženská zkušenost – osobní vztah s Bohem – je Kristovou cestou. Kráčet po Kristově cestě nevyžaduje, abys věřil čemukoli o Bohu nebo vesmíru, vyžaduje jen, abys miloval Boha celým svým srdcem.

Bůh nemusí být „osobní bytostí“, abych mohl mít osobní vztah s Bohem. V tom mají mystici (Eckhart, Hildegarda, Terezie, Merton aj.) pravdu. Jejich poezii o křišťálových hradech a zurčících potocích a „nejvnitřnějším“ a svaté cestě „ke Kristu“ můžeme ocenit jako popis této lásky.

Jak popisuje Ilia Delio: „Bůh je jméno, které ukazuje na nezměrné tajemství neuhasitelné lásky a neocenitelné dobroty. Neexistuje lidská mysl, která by se dokázala obtočit kolem nekonečné nebo věčné lásky, jakou je Bůh.“

V Žalmu 139 – básni právě o této Boží věčnosti („Kam mohu uniknout před tvým duchem?“) – můžeme vědět, že Bůh je ve všech věcech (světlo, tma), ale až poté, co se tam sami ukážeme.

Může mě bavit hrát si s vámi prostřednictvím internetu zpomaleně na honěnou s tímto míčem („Boží přirozenost“), ale Duch této otázky skutečně ožívá, když se stane midrášem, rozhovorem, výkladem – když se o ní polemizuje a diskutuje s ostatními, kteří následují cestu a kráčejí po ní vedle vás.

Což mě přivádí k UU.

Předpokládám, že když říkáš, že uvažuješ o návštěvě „sjednocené univerzalistické“ církve ve svém okolí, myslíš tím „unitářský univerzalismus“. Napadají mě dvě věci:

1) Neměl bys váhat hledat společenství v jakékoli církvi, kterou chceš. Pokud chcete, navštěvujte každý týden jiný kostel. Neznamená to, že se musíte stát členem nebo se připojit k nějakému výboru nebo změnit svou náboženskou příslušnost.

2) Unitářský univerzalismus má bohatou historii jako otevřená, vstřícná, tolerantní a milující církev se závazkem k sociální spravedlnosti a společenství. Každé společenství UU, které jsem navštívil, bylo místem, kde se křesťané, buddhisté i ateisté mohou scházet, zpívat, slavit, sloužit a společně růst. Co UU obvykle nenabízí (a samozřejmě existují výjimky), jsou společenství pro ty, kteří následují velmi osobní cestu mystika nebo kontemplativního člověka. Bohužel je to až příliš vzácné i v křesťanských církvích.

UU jsou pokrokové a liberální a z celého srdce by uvítaly debatu o deismu/teismu nebo panteismu/panenteismu, ale pokud je vaším cílem udržet Krista v centru všech věcí, pak mám pocit, že by vám možná lépe posloužilo křesťanské (nikoli mezináboženské) společenství. Stálo by za to vést upřímný rozhovor s místním duchovním UU a zjistit, zda tam pro tebe není domov.

Ať už zakotvíš kdekoli, budou mít štěstí na tvůj dar soustředění, vhledu a zvědavosti. Budu se modlit za tvé trvalé rozlišování, až se budeš pohybovat po Cestě.

Těším se na tebe,

~ Joran Slane Oppelt

Tento dotaz&A byl původně zveřejněn na stránkách Progressing Spirit – Jako člen tohoto online společenství budeš každý týden dostávat pronikavé eseje, přístup ke všem archivům esejů (včetně všech esejů biskupa Johna Shelbyho Sponga) a odpovědi na své otázky v našich bezplatných týdenních otázkách&A. Kliknutím sem si můžete prohlédnout bezplatné ukázky esejů.

O autorovi
Joran Slane Oppelt je mezinárodní řečník, autor, mezináboženský duchovní, životní kouč a oceňovaný producent a zpěvák/skladatel. Je majitelem Metta Center of St. Petersburg a zakladatelem Integral Church – mezináboženské a interspirituální organizace v Tampa Bay, která se věnuje „transformační praxi, komunitní službě a náboženské gramotnosti“. Joran je autorem knih Sentence, The Mountain and the Snow a spoluautorem knih Order of the Sacred Earth (s Matthewem Foxem), Integral Church: A Handbook for New Spiritual Communities a Transform Your Life: Vydal také knihu Transformuj se, která obsahuje odborné rady, praktické nástroje a osobní příběhy. Působí jako prezident Interfaith Tampa Bay a přednáší po celém světě o spiritualitě a inovaci náboženství.

Přednášel na South by Southwest v Austinu, TX; Building the New World Conference v Radfordu, VA; Parliament of the World’s Religions v Salt Lake City; Embrace Festival v Portlandu, OR a Integral European Conference v Siófoku, Maďarsko.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.