Pohledávky

Úvod do problematiky pohledávek

Pohledávky jsou částky, které podniku dluží jeho zákazníci za zboží a služby dodané na úvěr, někdy se označují jako obchodní dlužníci.

Když svému zákazníkovi povolíte úvěr a vystavíte mu fakturu za výrobek nebo službu a platbu obdržíte později, za 45 dní, 90 dní atd. pak dokud vám dluží peníze, jsou klasifikovány jako pohledávky.

AR se v rozvaze podniku vykazují v položce oběžná aktiva, což znamená, že jsou do jednoho roku směnitelné za peníze.

pohledávky - rozvaha

vzorec pro pohledávky

Níže uvedený vzorec pro AR odsouhlasuje počáteční a konečný stav pohledávek na základě úvěrových prodejů a inkasa hotovosti za účetní období.

Koncový AR = Počáteční AR + Kreditní tržby – Inkaso

Zápis do deníku pohledávek

Pohledávky se obvykle nejprve zaznamenávají do knihy tržeb, která obsahuje osobní účet každého zákazníka. Výpisem účtů v knize tržeb tak získáte výpis neuhrazených pohledávek.

Pokud například dojde k prodeji na úvěr zákazníkovi A za 200 a zákazníkovi B za 400, první zápis bude do knihy prodejních dnů, kde se zaúčtuje prodej.

.

Kniha prodejního dne – pro zaevidování tržeb
Kniha prodejního dne Strana 1
Datum Odběratel Faktura Strana Částka
8. ledna 2019 Zákazník A Faktura 123 Strana 4 200
9. ledna 2019 Odběratel B Faktura 456 Strana 7 400
Tržby celkem 600

Dalším zápisem by se do knihy tržeb zapsaly pohledávky na osobní účty jednotlivých zákazníků.

.

.

Kniha prodeje – zapsat pohledávku
Zákazník A Strana 4
Datum Konto Strana Debet Kredit
8. ledna 2019 Prodej SDB 1 200
Zákazník. B Strana 7
9. ledna 2019 Prodej SDB 1 400
Pohledávky 600

Nakonec by podvojné zaúčtování bylo součtem z knihy prodejních dnů a knihy tržeb.

.

Zaúčtování podvojného zápisu na kontrolní účet AR
Účet Debet Kredit
Kontrolní účet AR 600
Příjmy 600
Celkem 600 600
Poslední změna 3. dubna, 2020 by Michael Brown

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.