Debitorer

Indledning til debitorer

Debitorer (AR) er beløb, som kunderne skylder en virksomhed for varer og tjenesteydelser, der er leveret til dem på kreditvilkår, og som undertiden kaldes debitorer.

Når du giver din kunde kredit og fakturerer dem for et produkt eller en tjenesteydelse og modtager betaling på et senere tidspunkt 45 dage 90 dage osv., så er de, så længe de skylder dig pengene, klassificeret som et tilgodehavende.

AR opføres i virksomhedens balance under posten omsætningsaktiver, hvilket betyder, at de kan omsættes til kontanter inden for et år.

tilgodehavender - balance

Formel for tilgodehavender

Den nedenstående formel for tilgodehavender afstemmer den begyndende og afsluttende saldo for tilgodehavender baseret på kreditsalget og de kontante inddrivelser for regnskabsperioden.

Ending AR = Beginning AR + Kreditsalg – Kontant inkasso

Accounts Receivable Journal Entry

Account Receivable registreres normalt først i salgsregnskabet, som indeholder en personlig konto for hver kunde. På denne måde vil en oversigt over salgsregnskabskontiene give dig en oversigt over udestående tilgodehavender.

Hvis der f.eks. er solgt på kredit til kunde A for 200 og kunde B for 400, vil den første postering være i salgsdagbogen for at registrere salget.

Salgsdagbog – til registrering af salget
Salgsdagbog Side 1
Dato Kunde Faktura Side Beløb
8. januar 2019 Kunde A Faktura 123 Side 4 200
9. januar 2019 Kunde B Faktura 456 Side 7 400
Totalt salg 600

Den næste postering vil være i salgsregnskabet for at registrere tilgodehavender på de enkelte kunders personlige konti.

Salgsbog – til registrering af tilgodehavender
Kunde A Side 4
Dato Konto Side Debitering Kredit
8. januar 2019 Salg SDB 1 200
Kunde B Side 7
9. januar 2019 Salg SDB 1 400
Debitorbogholderi 600

Slutteligt vil den dobbelte postering være summen fra salgsdagbogen og salgsregnskabet.

Dobbeltpostering på AR-kontrolkonto
Konto Debitering Kredit
AR-kontrolkonto 600
Indtægter 600
Total 600 600 600
Sidst ændret den 3. april, 2020 af Michael Brown

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.