Kinas politiske og intellektuelle fundamenter: Fra vise konger til Confucius

Hvordan overholdes æreskodekset?
HarvardX kræver, at personer, der tilmelder sig dets kurser på edX, overholder betingelserne i edX æreskodekset. HarvardX vil træffe passende korrigerende foranstaltninger som reaktion på overtrædelser af edX’s æreskodeks, hvilket kan omfatte bortvisning fra HarvardX-kurset, tilbagekaldelse af eventuelle certifikater, der er modtaget for HarvardX-kurset, eller andre retsmidler, hvis omstændighederne berettiger det. Der vil ikke blive foretaget nogen tilbagebetaling i tilfælde af korrigerende foranstaltninger i forbindelse med sådanne overtrædelser. Tilmeldte, der deltager i HarvardX-kurser som led i et andet program, vil også være underlagt de pågældende programmers akademiske politikker.

Hvordan bidrager min deltagelse til forskning?
Du deltager også i forskning, der har til formål at forbedre HarvardX’s undervisningstilbud samt kvaliteten af læring og relaterede videnskaber verden over, når du tilmelder dig som online-lærer i vores åbne online-kurser. Af hensyn til forskningen kan du blive udsat for visse variationer i kursusmaterialet. HarvardX bruger ikke data om eleverne til andre formål end universitetets erklærede missioner for uddannelse og forskning. Til forskningsformål kan vi dele oplysninger, som vi indsamler fra online læringsaktiviteter, herunder personligt identificerbare oplysninger, med forskere uden for Harvard. Dine personligt identificerbare oplysninger vil dog kun blive delt som tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil blive begrænset til det, der er nødvendigt for at udføre forskningen, og vil være omfattet af en aftale om at beskytte dataene. Vi kan også dele aggregerede oplysninger, som ikke identificerer dig personligt, med offentligheden eller tredjeparter. På samme måde vil eventuelle forskningsresultater blive rapporteret på aggregeret niveau og vil ikke afsløre din personlige identitet. Læs edX’ privatlivspolitik for at få flere oplysninger om behandling, overførsel og brug af data, der indsamles via edX-platformen.

Hvordan understøttes ikke-diskrimination og anti-chikane?
Harvard University og HarvardX er forpligtet til at opretholde et sikkert og sundt uddannelses- og arbejdsmiljø, hvor ingen medlemmer af fællesskabet udelukkes fra deltagelse i, nægtes fordelene ved eller udsættes for diskrimination eller chikane i vores program. Alle medlemmer af HarvardX-fællesskabet forventes at overholde Harvard-politikker om ikke-diskrimination, herunder seksuel chikane, og edX Terms of Service. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, bedes du kontakte [email protected] og/eller rapportere din oplevelse via edX-kontaktformularen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.