40 000 vuotta sitten haudatun lapsen luut ratkaisevat pitkään jatkuneen neandertalinajan mysteerin

Emme tiedä, oliko kyseessä poika vai tyttö. Mutta tämä muinainen lapsi, neandertalinihminen, ehti olla vain noin kaksivuotias.

Tämä noin 41 000 vuotta sitten eletty lyhyt elämä paljastui Lounais-Ranskassa sijaitsevasta kuuluisasta arkeologisesta paikasta nimeltä La Ferrassie. Sieltä on löydetty useiden neandertalilaisten jäänteitä, mukaan lukien viimeisin löytö, lapsi, joka tunnetaan vain nimellä La Ferrassie 8.

Kun muinaiset jäännökset löydettiin ensimmäisen kerran – useimmat eri vaiheissa 1900-luvun alussa – arkeologit olivat olettaneet, että luurangot edustivat tarkoituksellisia hautauksia, joissa neandertalilaiset olivat laskeneet poisnukkuneet sukulaisensa lepäämään maan alle.

Nykyajan arkeologiassa on kuitenkin nykyään epäilyksiä siitä, hautasivatko neandertalinihmiset tosiaan vainajansa tällä tavoin vai onko tämä tietty hautajaisriittien osa-alue vain Homo sapiensille ominainen tapa.

Osittain näiden kysymysten esittäminen liittyy menneisyydessä käytettyihin arkeologisiin tekniikoihin ja kirjanpitoon, sillä arkeologien ja antropologien 1900-luvun alkupuolella (ja jopa aikaisemmin) käyttämät vanhentuneet menetelmät merkitsevät sitä, ettemme aina voi olla täysin varmoja heidän löydöksistään.

Tällaisen mysteerin vuoksi Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ja ranskalaisen Muséum national d’histoire naturelle -museon (Muséum national d’histoire naturelle) tutkijoiden johtama ryhmä on nyt suorittanut perusteellisen uudelleenarvioinnin La Ferrassie 8:n muinaisjäännöksistä, joita on nyt säilytetty museossa lähes 50 vuotta sen jälkeen, kun ne löydettiin vuosina 1970-1973.

”Tämän luurangon löytymistä ja kontekstia on yleisesti pidetty huonosti dokumentoituna, mutta itse asiassa tämä puute johtuu siitä, että La Ferrassiesta saatujen, toiseksi viimeiseen kaivausvaiheeseen (1968-1973) liittyvien tietojen ja materiaalien tarpeellinen käsittely puuttuu”, tutkijat kirjoittavat uudessa artikkelissaan.

”Todellakin valtava määrä tietoa jäi arvioimatta ennen nykyistä tutkimustamme.”

Uudessa työssä tutkijat kävivät läpi alkuperäisen kaivausryhmän käyttämät muistikirjat ja kenttäpäiväkirjat sekä analysoivat La Ferrassie 8:n luita. He tekivät myös uusia kaivauksia ja analyysejä La Ferrassie -luolasuojapaikalla, josta lapsen jäännökset löydettiin.

Heidän monitieteisen lähestymistapansa tulokset viittaavat siihen, että – huolimatta La Ferrassie 8:n väitetyn hautauksen aikaisempien tutkimusten ala-arvoisesta luonteesta – vanhat johtopäätökset olivat oikeita: lapsi oli haudattu.

”Tässä analysoidut yhdistetyt antropologiset, spatiaaliset, geokronologiset, taphonomiset ja biomolekulaariset tiedot viittaavat siihen, että hautaaminen on yksinkertaisin selitys LF8:lle”, kirjoittajat selittävät.”

Tuloksemme osoittavat, että LF8 on tunkeutunut vanhemman (ja arkeologisesti steriilin) sedimenttikerroksen sisään. Ehdotamme, että neandertalilaiset kaivoivat tarkoituksellisesti steriileihin sedimentteihin kuopan, johon LF8-lapsi laskettiin.”

Tälle johtopäätökselle päätyessään työryhmä vahvisti, että hyvin säilyneet luut oli laskettu lepäämään hajoittamattomina ja ne olivat pysyneet anatomisessa asennossaan, jossa pää oli nostettu muuta vartaloa korkeammalle, vaikka maakerros olikin kallistunut eri kulmaan (mikä viittaisi siihen, että se oli tehty keinotekoisesti ja neandertalilaiskäsien toimesta).

Lisäksi niissä ei ollut eläinten jälkiä, mitä ryhmä pitää toisena todennäköisenä merkkinä pikaisesta, tarkoituksellisesta hautauksesta. Etenkin kun sitä verrataan lähistöltä löytyneiden erilaisten eläinten jäännösten sään vaikutuksesta muuttuneeseen tilaan.

”Lihansyöjien jälkien puuttuminen, vähäinen alueellinen häiriö, pirstoutuminen ja sään vaikutuksesta muuttuminen viittaavat siihen, että ne peitettiin nopeasti sedimentin alle”, tutkijat selittävät.

”Emme löydä mitään luonnollista (eli ei-antrooppista) prosessia, joka selittäisi lapsen ja siihen liittyvien osien esiintymisen steriilissä kerroksessa, jonka kaltevuus ei noudata kerrostuman geologista kaltevuutta.”. Tässä tapauksessa ehdotamme, että LF8-lapsen ruumis laskettiin kuoppaan, joka oli kaivettu steriiliin sedimenttiin.”

Ei ole ensimmäinen viimeaikainen tutkimus, jossa väitetään uusia todisteita siitä, että neandertalilaiset hautasivat kuolleensa, eikä se todennäköisesti jää viimeiseksi.

Ranskalaisryhmän mukaan on aika soveltaa nykypäivän uusia ja parannettuja analyysistandardeja La Ferrassie 1:stä 7:ään vaihteleviin luurankojäännöksiin, jolloin saamme päivitetyn arvion siitä, miten nekin haudattiin.

Silloin nämä hyvin vanhat sielut saattaisivat ehkä vihdoinkin päästä lepäämään.

Löydöksistä raportoidaan Scientific Reports -lehdessä.

Tämän artikkelin alunperin on julkaissut tiedejulkaisu ScienceAlert. Lue alkuperäinen artikkeli täältä.

Uudemmat uutiset

{{ artikkelin nimi }}

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.