[Association of lupus erythematosus and vitiligo (author's transl)]

Kirjoittajat raportoivat kahdesta tapauksesta, joissa esiintyi sekä todellista vitiligoa että ihon lupus erythematosusta (LE). Jälkimmäinen todettiin vain vitiliginoosialueilla sekä paljaalla että paljaalla iholla. Kirjallisuustutkimus osoittaa, että tämä yhteys on hyvin harvinainen ja, kuten vitiligon ja antinukleaaristen vasta-aineiden välinen yhteys, tilastollisesti merkityksetön. Tämän vuoksi ei ole mahdollista selittää tämän yhteyden patogeneesiä yhteisellä autoimmuuniteorialla, vaikka vitiligon tiedetäänkin esiintyvän samanaikaisesti muiden autoimmuunisairauksien kanssa ja vaikka antimelanosyyttivasta-aineita esiintyy poikkeuksellisesti tietyissä vitiligotapauksissa. Lupus erythematosuksen ja vitiligon samanaikainen esiintyminen on erotettava selvästi lupuksen jälkeisestä depigmentaatiosta, joka on paljon yleisempi. Jälkimmäisessä on kliinisesti epäsäännöllinen hypomelanoosi ja atrofinen epidermis, ja histologisesti on pigmenttihäiriö, jossa melanosyyttien määrä on lisääntynyt. Vaikka se olisikin sattumaa, LE-vaurioiden esiintyminen valolle altistuneilla vitiliginoosialueilla voidaan selittää näiden kahden sairauden yhteisellä valoherkkyydellä. Tämä päällekkäisyys ei kuitenkaan selitä näiden kahden sairauden yhteisiä kohtia eikä niiden paikantumista valolle altistumattomalle iholle. Vitiligon lokalisoiva rooli näissä poikkeustapauksissa saattaa edustaa monimutkaisempaa dermo-epidermisen liitoskohdan häiriötä. Tämä häiriö voisi vaikuttaa muuhunkin kuin melanosyyttiseen järjestelmään ja siten edistää LE:n esiintymistä. Tämän samanaikaisen esiintymisen mekanismia ei kuitenkaan vielä tunneta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.