INFJ-persoonallisuuden 7 suurinta heikkoutta

”Oasis” by iNeedChemicalX
INFJ:llä on monia hienoja ominaisuuksia ja vahvuuksia, kuten luovuus, myötätunto, ihmissuhteiden välinen oivallus ja pyyteetön omistautuminen. Mutta kuten muillakin persoonallisuustyypeillä, INFJ:llä on myös useita heikkouksia ja asioita, jotka pidättelevät heitä tai vaarantavat heidän omaa etuaan. Tässä on luettelo INFJ-persoonallisuustyypin seitsemästä tärkeimmästä heikkoudesta.

INFJ:t inhoavat olla paha poika tai tyttö

Itsensä puolustaminen tai jämäkkyys sillä uhalla, että se saattaa loukata muita, voi olla INFJ:ille haastavaa, koska he ovat niin ihmisystävällisiä. He tuntevat olonsa epämukavaksi ajatuksesta loukata ihmisiä tai saada heidät tuntemaan olonsa huonoksi, koska jälkeenpäin se piinaa heidän sieluaan syyllisyydentunteella. Heidän taipumuksensa miellyttävyyteen voi olla haitaksi heidän omille eduilleen silloin, kun heidän on oltava päättäväisiä ja päättäväisiä. Tähän voi kuulua kieltäytyminen vaatimuksille, joita muut luulevat voivansa tyrkyttää heille, sillä INFJ:n on aivan liian helppo olla uhrautuvainen ja tehdä enemmän kuin mihin hän on velvollinen. Todennäköisesti siksi INFJ-tyypit tuntuvat vetävän puoleensa narsisteja ja muita myrkyllisiä ihmisiä, jotka rakastavat käyttää hyväkseen tunnollisia empaattisia ihmisiä.

INFJ-tyypit ottavat asiat liian henkilökohtaisesti

INFJ-tyypeillä on taipumus tulkita asioita ja toisinaan hahmottaa loukkauksia ja temppuiluja siellä, missä niitä ei ole tarkoitettu. Sama herkkyys, joka antaa INFJ-tyypeille mahdollisuuden ymmärtää ja tuntea empatiaa muita kohtaan, tekee heistä myös alttiita emotionaaliselle ahdistukselle ja surulle. Kun jokin menee pieleen tai kun joku on järkyttynyt, INFJ-ihminen miettii helposti vakavasti, onko hän itse jotenkin syyllinen. INFJ:llä on joskus taipumus miettiä liikaa toisten ihmisten aikomuksia, ja hän saattaa tulkita, että jos joku katsoo häntä likaisesti tai jättää huomiotta, se on henkilökohtainen loukkaus häntä itseään kohtaan, vaikka todellisuudessa hän ei todennäköisesti ollut tietoinen asiasta tai ajatteli jotain aivan muuta.

INFJ:t menettävät kosketuksen todelliseen itseensä

Koska INFJ:t ovat hyviä omaksumaan ja sopeutumaan niiden ihmisten energioihin, joiden kanssa he ovat vuorovaikutuksessa, he voivat huomata muuttuvansa hienovaraisesti paljon heidän kaltaisikseen. INFJ-persoonallisuuksien muuttuva puoli tekee heistä sellaisia sosiaalisia kameleontteja, jotka voivat esiintyä sekä ekstrovertteina että introvertteina. INFJ:t ovat luontaisia näyttelijöitä, jotka voivat matkia käyttäytymistä tullakseen toimeen, tullakseen hyväksytyksi tai tunteakseen olevansa lähempänä ihmisiä, joiden kanssa he ovat tekemisissä. He voivat olla siinä niin hyviä tai tehdä sitä niin paljon, että joskus he menettävät näkyvistä sen, mikä on aidosti heitä itseään.

INFJ-neuroottisuus

Perfektionismi ja neuroottisuus ovat INFJ-tyyppeihin yleisesti liitettyjä piirteitä tai ongelmia. INFJ-tyypit ovat alttiita liialliselle kohtuuttomalle murehtimiselle, ja heidän perfektionisminsa juontaa usein juurensa epäterveestä pakkomielteestä ylläpitää usein epärealistista standardia tai ihannetta. INFJ-tyypit saattavat piinata itseään ajatuksillaan siitä, miten asioiden pitäisi olla, ja he saattavat ylikuormittaa itseään pyrkiessään siihen. Jos perfektionismi viedään liian pitkälle, se voi johtaa tuottamattomaan ja tarpeettomaan pakkomielteeseen nimellisistä ja merkityksettömistä asioista, joita INFJ:t pitävät liian tärkeinä. Perfektionismi johtaa usein viivyttelyyn, ja se voi myös lannistaa tiettyjen tehtävien yrittämisenkin epäonnistumisen pelossa.

INFJ:t pelkäävät, että muille tulee hankaluuksia

INFJ:t ovat tunnettuja siitä, että he kantavat toisten taakkoja, mutta INFJ:t eivät vaivaa muita omillaan. Tämä johtuu luultavasti siitä, että se asettaa INFJ:n itsensä syyllisyydentunteeseen, eivätkä he halua olla kenellekään rasitteena tai aiheuttaa heille mielipahaa. INFJ:t haluavat olla omavaraisia ja itsenäisiä, mutta ovat valmiita palvelemaan muita, koska saavat siitä tyydytystä. Ongelmana on se, että INFJ:t saattavat sälyttää itselleen liikaa vastuuta, vaikka heidän pitäisi delegoida tai pyytää apua muilta, erityisesti ystäviltä, jotka todellisuudessa todennäköisesti auttaisivat heitä enemmän kuin mielellään.

INFJ:t ovat liian varovaisia

INFJ:t eivät yleensä ole kovinkaan spontaaneja, ja tämä on tyypillistä tuomitseville tyypeille. He tykkäävät pelata varman päälle suunnitellen asiat etukäteen ja heillä saattaa olla yleinen vastenmielisyys asettaa itsensä riskialttiisiin tilanteisiin varsinkin jos ne ovat vaarallisia. INFJ-tyypit saattavat joskus olla liian epävarmoja ja riskejä karttavia, koska heillä ei ole uskoa kykyynsä improvisoida tehokkaasti ja tehdä hyviä, nopeita päätöksiä. Tämän vuoksi INFJ:t saattavat usein jättää käyttämättä eteen tulevia odottamattomia tilaisuuksia, koska niihin liittyvien ”tuntemattomien” asioiden määrä pelottaa INFJ:tä ja lannistaa häntä tarttumasta siihen, mikä voisi olla elämää mullistava tapahtuma.

INFJ:n kilpailuhenkisyyden puute

INFJ:n harmonianhalu ja miellyttävyydentunne saattavat asettaa heidät epäedulliseen asemaan, kun he joutuvat vastakkain sellaisten ihmisten kanssa, jotka epäröimättä astuvat toisten ihmisten päälle päästäkseen eteenpäin ja saavuttaakseen sen, mitä he haluavat. Menestyminen tässä maailmassa edellyttää usein tällaista katkeraa ajattelutapaa, ja monissa kilpailuympäristöissä iNFJ:n temperamentti saattaa olla liikaa iNFJ:n sietokyvylle. Monilla INFJ:llä saattaa olla alikehittynyt kilpailuhenki, ja heillä on taipumus taistella vain muiden asioiden ja ihmisten puolesta eikä niinkään itsensä puolesta. INFJ:n on ehkä viljeltävä tätä persoonallisuutensa puolta, jotta hän voi puolustaa itseään eikä anna häikäilemättömien narsistien talloa itseään tai pitää itseään itsestäänselvyytenä.

    Vastaa

    Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.