Master’s in CSE

Home > Academics > Graduate Programs & Admissions > Master’s in CSE

EECS:n maisterin tutkinnot on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka haluavat syventää tietämystään ja taitojaan jollakin tai useammalla EECS:n alalla. Suhteellisen pieni ajallinen panostus maisterin tutkinnon suorittamiseen johtaa parempiin ammatillisiin mahdollisuuksiin ja huomattavasti korkeampiin palkkoihin.

Yleiskatsaus osastoon

Kahdella maisteriohjelmalla yhden osaston sisällä EECS antaa opiskelijoille mahdollisuuden asettua kotioloissaan tutkinto-ohjelmaan, joka on räätälöity tarkoin heidän kiinnostuksen kohteidensa mukaiseksi, mutta samalla heillä on mahdollisuus käyttää EECS-osaston koko laajuutta ja siitä saatavia hyötyjä.

CSE:n osaston tiedekunnat on järjestäytynyt kahteen osastoon: Computer Science and Engineering (CSE) ja Electrical and Computer Engineering (ECE). CSE:n tiedekunta vastaa ensisijaisesti CSE:n jatko-ohjelmista; ECE:n tiedekunta vastaa ensisijaisesti ECE:n jatko-ohjelmista.

Ohjelman yleiskatsaus

Tutustu muihin maisteriohjelmiin Insinööritieteiden korkeakoulussa

Mestarintutkinto edellyttää 30 opintopisteen laajuisten opintojaksojen menestyksekästä suorittamista. Opinnäytetyö on valinnainen. Opiskelijat suorittavat maisterin tutkinnon yleensä 1-2 vuodessa.

Kokonaiset maisterin tutkintovaatimukset löytyvät ohjelmaoppaasta (pdf).

Maisteriohjelmaan hyväksytyt opiskelijat voivat hakea tohtoriohjelmaan. Hyväksyminen riippuu akateemisesta pätevyydestä sekä siitä, onko tohtoriohjelmassa vapaita paikkoja.

MS- vs. MSE-tutkinto

MS- (Master’s of Science) ja MSE- (Master’s of Science in Engineering) tutkinnot eroavat toisistaan lähinnä nimensä puolesta. Tutkintovaatimukset ovat samat. Opiskelijat, joilla on tekniikan kandidaatin tutkinto, voivat valita kumman tahansa tutkinnon. Opiskelijat, joilla ei ole insinöörin kandidaatin tutkintoa, voivat valita vain MS-tutkinnon.

Transferring credits

Rajoitettu määrä muualla suoritettuja opintopisteitä voidaan siirtää maisterin tutkintoon vaadittavien opintosuoritusten suorittamiseksi. Lisäksi muualla suoritettua kurssia, joka vastaa täällä tutkintovaatimuksen täyttävää kurssia, voidaan käyttää tutkintovaatimuksen täyttämiseen, vaikka opintopisteitä ei siirrettäisikään. Tällainen vastaavuus ei kuitenkaan vähennä vaadittavien opintopisteiden kokonaismäärää.

Hakeudu maisteriohjelmaan

Tältä sivulta löytyy tietoa jatko-opiskelijoiden sisäänpääsystä.

Tietoa taloudellisesta tuesta

EECS-osastolla on rajoitetusti taloudellista tukea myönnettävissä maisteriopiskelijoille hakuaikana. Toisaalta maisteriopiskelijat saavat toisinaan tutkimus- tai opetusapurahan opintojensa aloittamisen jälkeen. Maisteriopiskelijoita kannustetaan hakemaan apurahoja yliopiston ulkopuolisista lähteistä. Katso yleiskatsaus taloudellisen tuen resursseihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.