Należności

Wprowadzenie do Należności

Należności (AR) są kwotami, które są należne przedsiębiorstwu od jego klientów za towary i usługi dostarczone im na warunkach kredytowych, są one czasami określane jako dłużnicy handlowi.

Gdy pozwalasz klientowi na kredyt i wystawiasz mu fakturę za produkt lub usługę i otrzymujesz płatność w późniejszym terminie 45 dni 90 dni itd, wtedy, gdy jest ci winien pieniądze, są one klasyfikowane jako należności.

AR są zapisywane w bilansie przedsiębiorstwa w pozycji aktywów obrotowych, co oznacza, że są one wymienialne na gotówkę w ciągu roku.

należności - bilans

Wzór na należności

Poniższy wzór na należności AR uzgadnia salda początkowe i końcowe należności na podstawie sprzedaży kredytowej i wpływów gotówkowych za dany okres rozliczeniowy.

Końcowy AR = Początkowy AR + Sprzedaż kredytowa – Wpływy gotówkowe

Dziennik należności

Należności są zwykle najpierw rejestrowane w księdze sprzedaży, która zawiera konto osobiste dla każdego klienta. W ten sposób lista kont księgi sprzedaży da ci listę zaległych należności. Jeśli na przykład, sprzedaż jest dokonywana na kredyt dla klienta A za 200 i klienta B za 400, pierwszy wpis będzie do dziennika sprzedaży, aby zarejestrować sprzedaż.

.

.

.

Księga dzienna sprzedaży – w celu zarejestrowania sprzedaży
Księga dzienna sprzedaży Strona 1
Data Klient Faktura Strona Kwota
8 stycznia 2019 Klient A Faktura 123 Strona 4 200
9 stycznia 2019 roku Klient B Faktura 456 Strona 7 400
Suma sprzedaży Suma sprzedaży 200 600

Kolejnym wpisem będzie wpis do księgi sprzedaży w celu zaksięgowania należności na kontach osobistych każdego klienta.

.

.

Księga sprzedaży – do zapisu Należności
Klient A Strona 4
Data Konto Strona Debit Credit
8 stycznia 2019 Sprzedaż SDB 1 200
Kl. B Strona 7
9 stycznia 2019 Sprzedaż SDB 1 400
Należności 600

Na koniec księgowanie podwójnym zapisem będzie sumą z dziennika sprzedaży i księgi sprzedaży.

.

Księgowanie podwójnym zapisem na konto kontrolne AR
Konto Debit Kredyt
Konto kontrolne AR 600
Revenue 600
Total 600 600
Ostatnio zmieniony 3 kwietnia, 2020 przez Michael Brown

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.