China’s Politieke en Intellectuele Grondslagen: From Sage Kings to Confucius

Hoe wordt de erecode gehandhaafd?
HarvardX eist van cursisten dat zij zich houden aan de edX erecode. HarvardX neemt passende maatregelen bij overtredingen van de edX erecode, waaronder mogelijk ontslag van de cursus, intrekking van certificaten voor de cursus, of andere maatregelen indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. Er wordt geen geld teruggegeven in het geval van corrigerende maatregelen voor dergelijke overtredingen. Deelnemers die HarvardX cursussen volgen als onderdeel van een ander programma vallen ook onder het academisch beleid van die programma’s.

Hoe draagt mijn deelname bij aan onderzoek?
Door u in te schrijven als online cursist in onze open online cursussen, neemt u ook deel aan onderzoek dat bedoeld is om het onderwijsaanbod van HarvardX te verbeteren, evenals de kwaliteit van leren en gerelateerde wetenschappen wereldwijd. In het belang van het onderzoek kunt u worden blootgesteld aan enkele variaties in het cursusmateriaal. HarvardX gebruikt de gegevens van studenten niet voor andere doeleinden dan de missie van de universiteit: onderwijs en onderzoek. Voor onderzoeksdoeleinden kunnen we informatie van online leeractiviteiten, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie, delen met onderzoekers buiten Harvard. Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt echter alleen gedeeld zoals toegestaan door de wet, beperkt tot wat nodig is om het onderzoek uit te voeren, en onderworpen aan een overeenkomst om de data te beschermen. Wij kunnen ook geaggregeerde informatie die u niet persoonlijk identificeert, delen met het publiek of met derden. Ook onderzoeksresultaten zullen op geaggregeerd niveau worden gerapporteerd en zullen uw persoonlijke identiteit niet onthullen. Lees het edX Privacybeleid voor meer informatie over de verwerking, overdracht en het gebruik van gegevens die via het edX-platform zijn verzameld.

Hoe worden non-discriminatie en anti-intimidatie ondersteund?
Harvard University en HarvardX zetten zich in voor een veilige en gezonde onderwijs- en werkomgeving waarin geen enkel lid van de gemeenschap wordt uitgesloten van deelname aan, de voordelen worden ontzegd van, of wordt onderworpen aan discriminatie of intimidatie in ons programma. Alle leden van de HarvardX-gemeenschap worden geacht zich te houden aan het Harvard-beleid voor non-discriminatie, waaronder seksuele intimidatie, en de edX Terms of Service. Als u vragen of zorgen heeft, neem dan contact op met [email protected] en/of meld uw ervaring via het edX contactformulier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.