Debiteuren

Inleiding tot debiteuren

De debiteuren zijn de bedragen die een bedrijf van zijn klanten tegoed heeft voor goederen en diensten die op krediet zijn geleverd.

Wanneer u uw klant krediet verleent en hem voor een product of dienst factureert en op een latere datum 45 dagen 90 dagen enz. betaling ontvangt, dan worden zij, zolang zij u het geld schuldig zijn, geclassificeerd als een handelsvordering.

AR worden op de balans van het bedrijf opgenomen onder de rubriek vlottende activa, wat betekent dat zij binnen een jaar in contanten kunnen worden omgezet.

vorderingen - balans

Vorderingenformule

De onderstaande AR-formule brengt het begin- en eindsaldo van de vorderingen met elkaar in overeenstemming op basis van de verkoop op krediet en de contante incasso’s voor de boekhoudperiode.

EINDE AR = Begin AR + Kredietverkopen – Contante incasso’s

Accounts Receivable Journal Entry

Accounts Receivable worden normaliter eerst opgenomen in het verkoopgrootboek dat voor elke klant een persoonlijke rekening bevat. Op deze manier geeft een lijst van de verkoopgrootboekrekeningen u een lijst van uitstaande vorderingen.

Als bijvoorbeeld aan klant A voor 200 en aan klant B voor 400 op krediet wordt verkocht, wordt de verkoop eerst in het verkoopdagboek geboekt.

Verkoopdagboek – om de verkopen vast te leggen
Verkoopdagboek Pagina 1
Datum Klant Factuur Pagina Aantal
8 januari 2019 Klant A Factuur 123 Pagina 4 200
9 januari 2019 klant B factuur 456 pagina 7 400
totaalomzet 600

De volgende boeking zou in het verkoopgrootboek zijn om de vordering op de persoonlijke rekeningen van elke klant te boeken.

Sales Ledger – to record the Accounts Receivable
Customer A Page 4
Date Account Page Debit Credit
8 januari 2019 Sales SDB 1 200
Customer B Pagina 7
9 januari 2019 Sales SDB 1 400
Accounts Receivable 600

Tot slot zou de dubbele boeking het totaal zijn van het verkoopdagboek en het verkoopgrootboek.

Dubbele boeking op de AR-controlerekening
Rekening Debit Credit
AR-controlerekening 600
Resultaat 600
Totaal 600 600
Laatst gewijzigd op 3 april, 2020 door Michael Brown

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.