Wat is een bekeuring voor het niet voor laten gaan?

Eén van de belangrijkste dingen om te onthouden tijdens het rijden is om uit te kijken voor anderen op de weg. Dit geldt ook voor degenen aan de kant van de weg. In New York kunt u een bekeuring krijgen als u niet op de juiste manier voorrang geeft aan een voetganger die wettelijk het recht heeft om de straat over te steken. Wie zich hier niet aan houdt, kan een bekeuring krijgen voor “failure to yield.”

Onder de New York Vehicle Transportation Law moeten “automobilisten voorrang geven aan elke voetganger die de weg oversteekt waarop zij rijden.” Echter, of deze wet van toepassing is hangt ook af van elke specifieke omstandigheid.

Hier volgt wat u moet weten over kruispunten met:

Verkeerssignalen

Wanneer een verkeerslicht een lopende persoon of de woorden “Walk” toont, heeft de voetganger voorrang. De voetganger moet echter tijdens deze fase beginnen over te steken. Hij of zij mag niet beginnen over te steken wanneer een handsymbool of een “Niet lopen”-signaal knippert.

Volgens de wet zou een bestuurder dus schuldig zijn aan voorrangsfouten, als de voetganger het kruispunt begon over te steken, terwijl hij of zij wettelijk het recht had dat te doen. Maar als de voetganger de straat begint over te steken terwijl de borden al aangeven dat hij dat niet mag doen, zou een bestuurder daaraan niet schuldig zijn.

Kruispunten maar geen verkeerstekens

Overal waar een kruispunt een gemarkeerd kruispunt heeft maar geen verkeerstekens, hebben de voetgangers altijd voorrang. Daarom is een bestuurder die zo’n kruispunt nadert, verplicht te stoppen om de voetganger te laten oversteken, alvorens verder te rijden over het kruispunt. Als de bestuurder dat niet doet, kan hij of zij een bekeuring krijgen voor voorrangsfout.

Geen oversteekplaatsen en geen verkeerslichten

Pedestrians mogen alleen legaal oversteken als er een gemarkeerd oversteekplaats is. Als er geen oversteekplaats is en een voetganger steekt de straat over, dan is hij of zij schuldig aan jaywalking en kan hij of zij een bekeuring krijgen. Een voetganger moet altijd voorrang verlenen aan alle voertuigen. Dus als een voetganger oversteekt waar geen oversteekplaats is, kan een bestuurder geen bekeuring krijgen voor het niet geven van voorrang.

Een voetganger op de oversteekplaats die niet bij mij in de buurt is

Als een voetganger zich al op een oversteekplaats bevindt, maar niet bij u in de buurt, kunt u legaal toch oversteken, zolang u hem of haar niet in de weg zit en u een legale manoeuvre maakt. Toch is het belangrijk om te begrijpen dat het verschil in een dergelijk geval tussen het ontvangen van een ticket voor niet op te geven en gewoon het voltooien van een legale manoeuvre is zeer klein. Als u niet zeker weet of de voetganger ver genoeg van u verwijderd is om voorrang te verlenen, is het daarom verstandig om het zekere voor het onzekere te nemen en voorrang te verlenen.

AutoTrafficTickets.com helpt mensen in New York die een ticket voor het niet voorrang verlenen willen aanvechten

Als u of een dierbare een ticket voor het niet voorrang verlenen in New York heeft ontvangen en deze wilt aanvechten, kan AutoTrafficTickets.com u helpen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken! Verkeer Tickets, Verkeersovertredingen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.