8 sätt som kvinnor är överlägsna män (enligt vetenskapen)

Om du bor på jorden har du förmodligen hört talas om de otaliga sätt som män är överlägsna kvinnor.

Männen har historiskt sett dominerat vetenskapen och filosofin och filtrerat sina slutsatser om världen genom sina egna fördomar, vilket har resulterat i en del tragiska, absurda och roliga felaktiga framställningar av kvinnor.

Och även om det är sant att många av skillnaderna mellan manliga och kvinnliga mänskliga kroppar och psykologier har överdrivits – eller rent ut sagt fabricerats – finns det några verkliga skillnader.

Det är mars, så vi sätter strålkastarljuset på kvinnliga prestationer och förmågor. För att hedra Women’s History Month, här är åtta saker som vetenskapen har föreslagit att kvinnor är bättre på än män.

Syntar färger

Stereotypen om att kvinnor är bättre på mode eller dekoration kan vara förankrad i sanningen, åtminstone i ett viktigt avseende: kvinnor är typiskt sett bättre på att upptäcka färger, enligt resultaten av en studie av Brian Verrelli och Sarah Tishkoff från University of Maryland som publiceras i American Journal of Human Genetics.

Förmågan har sin grund i en gen som bara finns på X-kromosomen och som gör det möjligt för människor att uppfatta färgen röd.

Kimberly Ovitt för Arizona Statue University förklarar: ”Forskarna spekulerar i att den förbättrade färguppfattningen var viktig när kvinnor var de primära samlarna i den mänskliga existensens jägar-samlarfas. Det skulle ha gjort det möjligt för dem att bättre skilja mellan frukter, bladverk och insekter.

”Därför stödde naturen variationen, trots vissa negativa konsekvenser för männen. … Det är kombinationen av en normal och en variant gen, som förekommer hos cirka 40 procent av kvinnorna, som kan ge ett bredare spektrum av färgseende i det röd-orange området.”

Investering

Medans vi håller på att faktagranska stereotyper kan vi lika gärna komma ut med att hela ”Kvinnor är oansvariga med pengar”-grejen har några stora hål i sig.

Hannah Seligson skriver 2010 i The Washington Post: ”Även om kvinnor egentligen inte behöver extra hjälp med pengar tror fler av dem att de behöver det. Författarna till kvinnofokuserade ekonomiböcker utnyttjar och förstärker dessa osäkerheter och vidmakthåller stereotyper om kvinnor och pengar med sin ’tjejen, få en aning’-ton, sina omslag och titlar som antyder att vi alla är okontrollerade spenderare på skor och kläder, och sin tendens att sätta ekonomiska begrepp i ett språk som handlar om bantning och vikt.”

Det visar sig dock att kvinnor är betydligt bättre på pengar på vissa områden, som till exempel investeringar.

En studie från 2011 av Barclays Wealth och Ledbury Research visade att kvinnor är bättre investerare, till stor del på grund av att de tar mindre risker – de handlar mindre och tjänar mer.

(Detta bekräftade en studie från 2005 av Merrill Lynch och en akademisk studie från 2009, som båda visade att kvinnor tjänar mer på att investera än män.)

I studien från 2011 drogs slutsatsen: ”Kvinnor var mer benägna än män att ha en större önskan om självkontroll.”

Empati

Det är en väl inarbetad stereotyp att kvinnor är bättre på känslor än män. Många av oss har kommit till insikt om att män faktiskt inte skiljer sig så mycket känslomässigt från kvinnor – de är bara socialiserade på olika sätt. Men denna socialisering kan skapa vissa markanta skillnader.

Vår misstanke har länge varit att historiskt förtryckta grupper har en större förmåga till empati, inte biologiskt utan på grund av levda erfarenheter.

Och även om vi inte kunde hitta några studier som utforskade just denna hypotes har forskning ”upprepade gånger visat att deltagare som befinner sig i höga maktpositioner (eller som tillfälligt får känna sig mäktiga) har sämre förmåga att anamma andra människors visuella, kognitiva eller känslomässiga perspektiv, jämfört med deltagare som är maktlösa (eller får känna sig maktlösa).”

Det verkar då följa att personer från marginaliserade grupper – som kvinnor – skulle ha större förmåga till empati än män, med vissa justeringar för ras, klass och könsuttryck. Åtminstone släppte Griffith University och University of Queensland 2014 ”storskalig forskning” som tyder på att kvinnor i romantiska relationer är mer empatiska mot sina partners än män.

Den kvinnliga partnerns nivåer av empati kunde mätas som jämförbar (24 %) med den händelse som hände direkt med dem själva, står det i en artikel om sammanfattningen, ”medan mäns känsloliv inte var kopplat till sin partners upplevelser”.”

”Det är inte så att män är okänsliga eller ointresserade, eftersom de påverkas ganska starkt av vad som händer med dem själva, men de är helt enkelt inte särskilt känslosamma när det gäller sin partners känslor”, säger dr Mervin, en av studiens upphovsmän. Åh, okej!

Sniffing Stuff Out

Kanske, kvinnliga läsare, var det den gången som ett hörn av ditt kök väldigt tydligt stank av bokstavlig mänsklig avföring och långsamt drev dig till vansinne medan mannen du bodde med ryckte på axlarna och sa ”Jag luktar ingenting!”Det var den smutsiga moppen, vilket inte skulle ha hänt om han hade dumpat vattnet efter att ha använt den, FÖR GUDS KÄRLEK, BRANDON – men det har alltid stått klart, åtminstone för dig, att kvinnor har ett överlägset luktsinne.

För några år sedan antydde vetenskapen att detta var sant Kvinnor kan faktiskt ha ett mer insiktsfullt luktsinne. Och här kommer det bästa: det beror på fler hjärnceller.

I studien, som leddes av ett team från det federala universitetet i Rio de Janeiro i Brasilien, fann man fler celler i den del av hjärnan som är avsedd för luktsinnet, luktbulben.

Detta resultat pekar inte definitivt på ett överlägset luktsinne, men Roberto Lent, professor vid institutet för biomedicinska vetenskaper vid Rios federala universitet som ledde studien, säger att: ”Generellt sett korrelerar större hjärnor med större antal neuroner med den funktionella komplexitet som dessa hjärnor erbjuder.

Det är därför logiskt att tro att fler neuroner i kvinnors luktbulber skulle ge kvinnor högre luktkänslighet.”

Att överleva bilar (kanske?))

Det visar sig att all den rädsla och skuld som kvinnor får för varje steg de tar kan ha vissa fördelar trots allt, åtminstone enligt Traffic STATS, en detaljerad riskanalys av statistiken över dödsfall i trafiken som Carnegie Mellon gjorde för American Automobile Association och som släpptes 2007.

Den forskningen visade att manliga förare, baserat på körda mil, hade en 77 procent högre risk att dö i en bilolycka än kvinnliga förare. Och i en artikel i New York Times från 2010 citeras en studie som visar att kvinnor är säkrare förare än män.

En studie som publicerades 2011 i The American Journal of Public Health visade dock att kvinnor som körde bil, även när båda grupperna använde säkerhetsbälten, hade mycket större risk än manliga förare att skadas allvarligt i en olycka. Närmare bestämt ”fann utredarna att … kvinnliga förare med bälte fick fler bröst- och ryggradsskador än manliga förare med bälte i jämförbara olyckor.”

Säkerhetsanordningar för bilar har i stort sett utformats för män, och kvinnor kan behöva säkerhetsfunktioner som tar hänsyn till deras olikheter, skriver Nicholas Bakalar i New York Times.

Så… strunt samma! Det verkar som om rädslan och skuldkänslorna bara var onödigt att öka kvinnors elände.

Överlevnad i allmänhet (Definitivt)

Trots mäns fördelar gentemot kvinnor i fråga om storlek, styrka och att hela världen är byggd för dem, lever kvinnor konsekvent längre än män.

Varför kan det vara så? Vårt intryck är att kvinnor tenderar att ta bättre hand om sig själva än vad män gör: de äter mer näringsrikt, deltar i mindre utsträckning i riskfyllda beteenden, följer upp läkarundersökningar om sin hälsa och odlar starkare sociala kontakter för att få känslomässigt stöd.

Och enligt Robert H. Shmerling, MD, fakultetsredaktör för Harvard Health Publications, är dessa intryck korrekta, men det finns mer än så.

Andra anledningar som Shmerling nämner till mäns förkortade livslängd är bland annat att män i genomsnitt har farligare arbeten, dör oftare av hjärtsjukdomar och i yngre ålder, är större än kvinnor och begår självmord oftare än kvinnor. Vem visste det? Jag antar att eländet går åt båda hållen. Giftig maskulinitet och så vidare.

Högre poäng på IQ-tester

James Flynn, världsberömd expert på IQ-tester, släppte 2012 nya rön som visade att kvinnor äntligen hade överträffat männen i poängsättning.

Under de senaste 100 åren hade kvinnor enligt uppgift halkat efter männen i IQ-tester med så mycket som fem poäng, men nu var kvinnorna i ledningen.

Under de senaste 100 åren har IQ-poängen för både män och kvinnor stigit, men kvinnornas har stigit snabbare, sade Flynn till The Telegraph. ”Hjärnorna hos moderna människor växer annorlunda och visar ökad kognitiv komplexitet som vi mäter som ökningar i IQ. … Denna förbättring är mer påtaglig för kvinnor än för män eftersom de missgynnades tidigare.”

En annan teori som framfördes, förutom att kvinnor alltid hade haft större intelligenskapacitet men att de inte fick den pedagogiska utbildningen för att kunna utnyttja sin potential, var att de moderna kraven på kvinnor att jonglera med yrkesmässiga och hushållsrelaterade ansvarsområden hade lett till att deras hjärnor hade utvecklats i en snabbare takt än männens.

Att ta sig till Mars (i teorin)

Kanske har du hört talas om och är entusiastisk över forskarnas senaste upptäckt av sju planeter i samma storlek som jorden som kan vara gästvänliga för liv. Det är verkligen mycket spännande – men minns du Mars? Glöm inte Mars!

Nasa-uppdraget till den röda planeten är planerat till 2030-talet, och även om vi tidigare har sagt att vi skulle vara 100 procent öppna för en enkel resa till Mars om alla våra familjemedlemmar och vänner var döda, blir vi ganska störda av idén när vi tänker på den i alltför stor detalj.

Det är inte fallet för Kate Greene, som tillbringade fyra månader ”instängd i en geodetisk kupol på sidan av den mycket röda, mycket steniga, mycket Marsliknande vulkanen Mauna Loa på Hawaii” som en del av en simulering av ett Marsuppdrag. Hon skriver i Slate om sin slutsats efter experimentet att en helt kvinnlig besättning skulle vara den bästa att skicka till Mars, med tanke på att de kvinnliga besättningsmedlemmarna konsekvent förbrände och åt kalorier i en mycket lägre takt än de manliga besättningsmedlemmarna.

Greene förklarar: ”Kaloribehovet hos en astronaut har stor betydelse när man planerar ett uppdrag. Ju mer mat en person behöver för att bibehålla sin vikt under en lång rymdresa, desto mer mat bör skjutas upp med henne. Ju mer mat som skjuts upp, desto tyngre är nyttolasten. Ju tyngre nyttolast, desto mer bränsle krävs för att skjuta upp den i omloppsbana och vidare. Ju mer bränsle som krävs, desto tyngre blir raketen, som i sin tur kräver mer bränsle för att skjutas upp.”

Vi vet inte om uppdraget kommer att sluta med en helt kvinnlig besättning eller inte. Hur som helst föreställer vi oss att livet på Mars inte kommer att lida av några vanföreställningar om manlig överlägsenhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.