Antioxidanter kan lindra hjärndimma hos diabetiker

I en färsk studie som presenterades vid Society for Endocrinology-konferensen använde forskare från Glasgow, Skottland, en musmodell för att undersöka om antioxidanter kan lindra hjärndimma i samband med diabetes.

Blodsockernivåerna stiger normalt efter att ha ätit. Som svar på detta utsöndrar bukspottkörteln ett hormon som kallas insulin i blodomloppet för att signalera till cellerna att använda sockret som energi eller att lagra det i form av fett. Bukspottkörteln stoppar insulinproduktionen när blodsockernivån är tillräckligt sänkt.

Diabetes är en kronisk sjukdom där kroppen blir oförmögen att reglera blodsockernivån. Med tiden skadar höga blodsockernivåer i blodet blodkärl, organ och nerver. Att hantera diabetes innebär att man gör livsstilsförändringar, noggrant övervakar blodsockernivåerna och tar dagliga mediciner för att sänka blodsockret.

Däremot leder insulinbehandling ofta till anfall av lågt blodsocker, så kallad hypoglykemi. Återkommande eller långvarig hypoglykemi har förknippats med en försämring av de kognitiva funktionerna. Som ett resultat av detta kan personer med typ 1-diabetes, som måste ta insulin, få långvariga svårigheter att lära sig och utföra uppgifter som involverar minnet.

Med utgångspunkt i tidigare forskning om återkommande episoder av lågt blodsocker, som har visat på förhöjda nivåer av fria radikaler i hjärnan, har en ny studie ledd av dr. Alison McNeilly undersökt om antioxidanter för att avlägsna fria radikaler skulle kunna förbättra den kognitiva förmågan vid minnesuppgifter.

Samman med sina kollegor vid University of Dundee i Skottland använde Dr. McNeilly insulinimplantat för att framkalla typ 1-diabetes hos åtta hanmöss. Mössen delades sedan in i tre grupper:

  • 3 möss med typ 1-diabetes och återkommande hypoglykemi
  • 3 möss med typ 1-diabetes och återkommande hypoglykemi som fick antioxidanten sulforafan
  • 3 möss med typ 1-diabetes som var kontrollgrupp

För forskarna visade det sig att de tre möss som fick sulforafan presterade bättre på uppgifter som involverade igenkänning av nya objekt. Dessutom var nivåerna av fria radikaler i hjärnan lägre. Ytterligare forskning om aktivering av antioxidativa vägar krävs, men denna forskning tyder på att en förstärkning av kroppens antioxidativa system kan förbättra hjärnans hälsa för diabetespatienter som upplever återkommande episoder av hypoglykemi.

Skrivet av Debra A. Kellen, PhD

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.