[Association of lupus erythematosus and vitiligo (author’s transl)]

Författarna rapporterar två fall med både äkta vitiligo och kutan lupus erythematosus (LE). Det senare hittades endast på de vitiliginösa områdena på både exponerad och icke-exponerad hud. En litteraturstudie visar att detta samband är mycket sällsynt och, liksom sambandet mellan vitiligo och antinukleära antikroppar, inte statistiskt signifikant. Det är därför inte möjligt att förklara patogenesen för detta samband med en gemensam autoimmun teori, även om det är välkänt att vitiligo förekommer tillsammans med andra autoimmuna sjukdomar och även om antimelanocytantikroppar undantagsvis påträffas i vissa fall av vitiligo. Man måste tydligt skilja mellan lupus erythematosus och vitiligo och depigmentering efter lupus, som är mycket vanligare. I det senare fallet finns det kliniskt en oregelbunden hypomelanos och en atrofisk epidermis och histologiskt finns det en pigmentinkontinens med ett ökat antal melanocyter. Även om det är slumpmässigt kan uppkomsten av LE-lesioner på ljusexponerade vitiliginösa områden förklaras av den gemensamma ljuskänsligheten hos dessa två sjukdomar. Denna överlagring förklarar dock inte de gemensamma punkterna mellan dessa två sjukdomar och inte heller lokaliseringen på icke ljusexponerad hud. Vitiligos lokaliserande roll i dessa undantagsfall skulle kunna representera en mer komplex störning i den dermo-epidermala förbindelsen. Denna störning skulle kunna påverka mer än det melanocytära systemet och därmed gynna förekomsten av LE. Mekanismen för denna samexistens är dock fortfarande okänd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.