Att få adekvat dialys

Sunda njurar arbetar 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och utför några av kroppens viktigaste uppgifter. När njurarna slutar fungera effektivt utförs dialys för att efterlikna organets roller. Adekvat dialys innebär tillräcklig behandling för att du ska kunna leva länge och väl även med njursjukdom.

Njurdialys mäts i doser, precis som hur läkemedel mäts. Din läkare ordinerar en dos av dialys som ska göra att du mår bra. Din ureareduktionskvot (URR) eller Kt/V-poäng talar om för dig om du får tillräckligt med behandling.

URR

Haemodialys avlägsnar många avfallsprodukter. Ett av dessa avfallsprodukter som kallas urea eller blodureakvävekväve (BUN) används för att mäta dialysens tillräcklighet. BUN kan testas före och efter dialys för att se hur mycket avfall som avlägsnats. Testet för att jämföra BUN-nivåerna före och efter dialys är vad vi kallar URR.

URR bör vara 65 % eller högre för att säkerställa att du får tillräckligt med dialys. Din läkare bör ordinera en URR på 70 % eller högre för att se till att din URR är minst 65 %.

Kt/V

Kt/V är ett annat sätt att mäta dosen av njurdialys.

 • ”K” – mäter dialysatorns clearance (avlägsnande av urea och annat avfall)
 • ”T” – tid (hur länge varje behandling varar)
 • ”V” – volymen vätska i din kropp

Din Kt/V bör vara 1,2 eller högre för att du ska kunna vara säker på att du får tillräckligt med dialys. Din läkare bör ordinera en Kt/V på minst 1,4 för att se till att din Kt/V är minst 1,2.

Varför är det viktigt att få tillräckligt med hemodialys?

Njurdialys är inte en typ av behandling som passar alla. Varje patient har olika krav som bör uppfyllas för att den ska vara optimal. Att inte få adekvat dialys kan leda till följande:

 • Du kommer att känna dig sjuk.
 • Din hud kan bli gul.
 • Du kan uppleva klåda.
 • Dina fötter kan svullna upp med vätska.
 • Du kanske inte vill äta.
 • Det kan vara svårt för dig att sova.
 • Du kan känna dig trött eller få andnöd.
 • Du kan känna dig deprimerad.
 • Ditt tänkande kan vara långsammare.

Om du inte får tillräckligt med dialys ökar du med tiden risken för att dö. Om du får tillräckligt med dialys kan du leva länge och väl. Du kan få för lite dialys, men aldrig för mycket.

Håll tid för varje hemodialysbehandling

Tiden är den del av dialysen som du har mest kontroll över.

Varför räknas varje minut av njurdialysen? Det finns 168 timmar i en vecka och du kommer att spendera cirka 12 timmar för din dialysbehandling. Om du missar så lite som 2 minuter av varje session blir det redan mer än 5 timmar dialys som du missar på ett år.

Tips för att se till att du får all din hemodialystid

 • Var alltid i tid för din behandling.
 • Undvik stora vattenförluster som kan orsaka smärtsamma kramper och få dig att avbryta din behandling i förtid.
 • Bliv kvar till slutet av varje behandling.
 • Se till att du får ta igen alla minuter som du förlorar på grund av maskinlarm, maskinhaveri eller toalettbesök.
 • Överväg att byta till daglig dialys, nattdialys eller hemmadialys
 • Låt inte din tid förkortas om behandlingen börjar sent, om personalen vill åka hem eller om det är en helgdag.

För att sammanfatta allt detta är de två metoder som i allmänhet används för att bedöma om njurdialysen är adekvat URR och Kt/V.

 • En patients genomsnittliga URR bör överstiga 70 %.
 • En patients genomsnittliga Kt/V bör vara minst 1,4.

En patients URR och Kt/V kan ökas genom följande:

 • Öka tiden i dialys.
 • Öka blodflödet genom dialysen.
 • Öka dialysatorns storlek.

Det är inte heller sant att om du får bra URR- och Kt/V-värden kan du minska din hemodialystid. Att avlägsna tillräckligt mycket fosfor och Β²m (protein som orsakar amyloidos) tar tid. Därför behöver du varje minut av dialys som du kan få. Du kan känna en omedelbar effekt när du får bort för mycket eller för lite vatten, men det kan ta flera år innan du känner den dåliga effekten av att inte få bort tillräckligt mycket avfall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.