Bioorganisk kemi av aluminium och kisel

  • / Bioorganisk kemi av aluminium & kisel /
  • Gruppmedlemmar /
  • Chris Exley

Professor Chris Exley

Professor i bioorganisk kemi
Honorary Professor, UHI Millennium Institute

Personalprofil

Gruppledare – Laboratoriet för bioinorganisk kemi

Jag är biolog (University of Stirling) med en doktorsexamen i ekotoxikologi av aluminium (University of Stirling). Min forskningskarriär (från 1984 till idag) har varit inriktad på en fascinerande paradox: ”Hur kommer det sig att det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan (aluminium) är oviktigt och till stor del ohälsosamt för livet”. För att utreda detta mysterium har det krävts forskning på många olika områden, från den grundläggande oorganiska kemin i reaktionen mellan aluminium och kisel till den potentiellt komplexa biologiska tillgängligheten av aluminium hos människor. Jag är också fascinerad av grundämnet kisel i förhållande till levande varelser som, i egenskap av det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan, också nästan saknar biologisk funktion. En möjlig funktion för kisel är att hålla aluminium borta från biologin (biota) och detta utgör en stor del av forskningen i vår grupp. Vi är också intresserade av biologisk förkalkning.

Publikationer

Se denna lista.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.