Blodtryck 124/67

En blodtrycksavläsning på 124/67 indikerar prehypertoni eller högt normalt blodtryck.

Se hela blodtrycksdiagrammet för att lära dig mer om blodtrycksavläsningar.

Vad betyder en blodtrycksavläsning på 124/67?

Avläsningar på mer än 120 systoliskt blodtryck indikerar prehypertoni eller högt normalt blodtryck, även om det diastoliska trycket är mellan 60 och 79. Detta beror på att den sämre avläsningen används när det systoliska och diastoliska trycket ligger inom olika intervall.

Forskning tyder på att personer med förhöjt blodtryck löper större risk att drabbas av en hjärtattack eller stroke jämfört med personer med lägre blodtryck.

Vad ska man göra om blodtrycket är 124/67

En blodtrycksavläsning på 124/67 kan tolkas som ett varningstecken eftersom det är på den höga sidan av det normala.

Personer med förhöjt blodtryck utvecklar ofta hypertoni, så det är viktigt att få blodtrycket kontrollerat regelbundet.

Som en sidofråga kan nämnas att blodtrycksmätare för hemmablodtryck är otroligt prisvärda och ett bra sätt att hålla koll på ditt blodtryck. Så investera i din hälsa och kolla in Amazons bäst rankade blodtrycksmätare idag.

Är du redan på blodtrycksmedicin? Om så är fallet kan denna blodtrycksnivå anses vara adekvat, särskilt om ditt systoliska (övre tal) blodtryck ligger mellan 120 och 130.

Läkemedel med ett blodtryck på 124/67

De flesta läkare ordinerar inte läkemedel för att behandla förhöjt blodtryck såvida inte patienten har andra medicinska tillstånd som skulle gynnas av ett lägre blodtryck. I stället rekommenderas livsstilsförändringar, inklusive kost och motion.

Livstilsförändringar med ett blodtryck på 124/67

Livstilsförändringar för personer med ett blodtryck på 124/67 inkluderar följande:

  • Sluta röka
  • Tappa vikt
  • Öka motionen
  • Minska saltintaget
  • Minska koffeinet
  • Begränsa alkoholen
  • Lindra. stress

Se över din medicinska plan med en läkare innan du genomför livsstilsförändringar eftersom varje patient kan ha specifika medicinska tillstånd som gör vissa aktiviteter farliga. Till exempel kan din nivå av fysisk träning begränsas av en hjärtsjukdom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.