Fullständig artikelWhat triggers envy on Social Network Sites? A comparison between shared experiential and material purchases

Användare av sociala nätverk ser ofta att deras vänner på nätet postar inlägg om upplevelserelaterade köp (t.ex. reseupplevelser) och materiella köp (t.ex. nyinköpta prylar). Tre studier (totalt N = 798) genomfördes för att undersöka vilken typ av köp som utlöser mer avundsjuka på sociala nätverkssajter (SNS) och utforskade dess underliggande mekanism. Vi fann genomgående att upplevelsebaserade köp utlöste mer avund än materiella köp. Denna effekt fanns när människor tittade på exempel i sina egna Facebook-nyhetsflöden (studie 1), i ett kontrollerat scenarioexperiment (studie 2) och i en allmän undersökning (studie 3). Studie 1 och 2 bekräftade att upplevelseköp ökade avundsjukan eftersom de var mer självrelevanta än materiella köp. Dessutom fann vi (i studie 1 och 3) att människor delade sina upplevelsebaserade köp oftare än materiella köp på Facebook. Så varför delar människor ofta med sig av upplevelserelaterade köp som sannolikt väcker avundsjuka hos andra? Ett svar som gavs i studie 3 är att människor faktiskt tror att materiella köp kommer att väcka mer avund. Den här artikeln ger en inblick i hur surfande på SNS kan leda till avund. Den bidrar till forskningen om upplevelsebaserade vs. materiella köp och känslan av avund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.