Kundfordringar

Introduktion till kundfordringar

Kundfordringar är belopp som kunderna är skyldiga ett företag för varor och tjänster som levererats till dem på kreditvillkor, de kallas ibland för kundfordringar.

När du ger din kund kredit och fakturerar dem för en vara eller tjänst och får betalning vid ett senare tillfälle 45 dagar 90 dagar etc., så länge de är skyldiga dig pengarna klassificeras de som en kundfordran.

AR bokförs i företagets balansräkning under rubriken omsättningstillgångar, vilket innebär att de kan omvandlas till kontanter inom ett år.

Förluster - balansräkning

Förlustformel

Formeln för fordringar nedan stämmer av de ingående och utgående fordringssaldona baserat på kreditförsäljningen och kontantinsamlingarna för redovisningsperioden.

Slutande AR = Början AR + Kreditförsäljning – Kontantinsamlingar

Räkenskapsfordringar Journalpost

Räkenskapsfordringar registreras normalt först i försäljningsboken som innehåller ett personligt konto för varje kund. På detta sätt ger en förteckning över försäljningsbokens konton en förteckning över utestående fordringar.

Om till exempel försäljning sker på kredit till kund A för 200 och kund B för 400 skulle den första bokföringen ske i försäljningsdagboken för att registrera försäljningen.

.

Säljdagbok – för att registrera försäljningen
Säljdagbok Sida 1
Datum Kund Faktura Sida Betyg
8 januari 2019 Kund A Faktura 123 Sida 4 200
9 januari 2019 Kund B Faktura 456 Sida 7 400
Total försäljning 600

Nästa post skulle vara i försäljningsbokföringen för att registrera kundfordringarna till varje kunds personliga konton.

Försäljningsbok – för att registrera kundfordringar
Kund A Sida 4
Datum Räkning Sida Sida Debitering Kredit
8 januari 2019 Försäljning SDB 1 200
Kund B Sida 7
9 januari 2019 Försäljning SDB 1 400
Förbrukningsräkning 600

Slutligt skulle den dubbla bokföringen vara summan från försäljningsdagboken och försäljningsboken.

.

Dubbel bokföring till AR-kontrollkontot
Konto Debitering Kredit
AR-kontrollkonto 600
Inkomster 600
Total 600 600 600
Sist ändrad 3 april, 2020 av Michael Brown

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.