Marketing Technology Landscape

Scott Brinker och ChiefMartec publicerade sitt årliga ögondiagram över MarTech-företag. Listan växte med ytterligare 13,6 procent till 8 000 företag. Avgångsfrekvensen var dock 8,7 % då ett av tolv företag på förra årets lista antingen förvärvades eller lades ner.

Datakategorin växte med 25,5 % till 1 258 företag. Inom datagrupperingen ökade Governance, Compliance och Privacy med 68 procent. Andra undersegment med snabb tillväxt är Conversational Marketing and Chat (upp 70 %), Projects and Workflow (upp 41 %), Print Advertising and Promotion (upp 35 %) och Video Marketing (upp 26 %).

Medans MarTech fortsätter att expandera, hävdar Brinker att branschen har en lång svans med ett till två dussin plattformar som ”dominerar den globala marknadsandelen”. Dessa följs av några hundra kategoriledare, var och en med tiotals eller hundratals miljoner dollar i intäkter.

Brinker hävdar att MarTech har utvecklats från sviter till plattformsekosystem som ser ut att utnyttja kapaciteten hos byggare och entreprenörer i den långa svansen och tillhandahåller nischade lösningar som är integrerade i deras plattformar. ”Stabiliteten hos en stor plattform som ryggrad i en marknadsföringsstack förstärkt med en uppsättning specialiserade appar som är utformade för att kopplas djupt in i den plattformen är en kraftfull kombination. En ”punktlösning” – som tidigare var en negativ etikett – är inte längre en punktlösning när den sömlöst integreras i din primära plattform. Den blir en del av din stack. Bokstavligen: det är en funktion, inte en bugg.”

”Samtidigt ger dessa egenskaper de långsökta Martech-företagen en viss grad av robusthet”, fortsätter Brinker. ”Genom att integrera djupt med en större plattform övervinner de köparnas invändningar mot ointegrerad programvara. De utnyttjar nätverkseffekter med andra integrerade program som kan dra nytta av varandras data och tjänster. Och de kan fokusera sina marknadsförings- och försäljningsenergier på en väldefinierad målgrupp – kunder till den plattformen – ofta genom online-marknadsplatser som drivs uttryckligen för det ändamålet.”

Denna logik upprepas i nyare kategorier, t.ex. Sales Engagement. Outreach och SalesLoft har under flera år erbjudit partner-ekosystem som utökar deras kapacitet och ger flexibilitet till deras erbjudanden. Precis som Salesforce har förvärvat företag för att utöka sin kapacitet har SalesLoft förvärvat partners (NoteNinja och Costello) för att utöka sin kärnkapacitet. Mindre leverantörer kanske inte erbjuder formella app-kataloger, men samarbetar vanligtvis med några få bästa leverantörer inom olika kategorier (t.ex. LinkedIn SNAP, Vidyard, Drift, Zoominfo).

Nu samlades årets data in innan koronaviruspandemin exploderade globalt i mars 2020. Elefanten i rummet-frågan är förstås vilken inverkan denna kris kommer att ha på Martech-branschen? Hur kommer Martech-landskapet att se ut 2021?

Scott Brinker, ChiefMartec

Brinker ser pandemin som ”mer av en kortsiktig hit än en långsiktig död” eftersom ”det kommer att bli en tuff tid för deras kunder”, vilket leder till en gallring av svagare leverantörer. Företagen kommer säkerligen att minska sina utgifter på grund av den ekonomiska osäkerheten. Brinker varnar också för att marknadsföringsverksamheten kommer att vara ansträngd och hantera krisoperationer, och en minskning av VC-finansieringen kommer att öka den upplevda säljarrisken för nystartade företag.

Men pandemin är inte helt negativ för MarTech-företag. På den positiva sidan kommer företagen att ”luta sig mot digitalt engagemang/omvandling”, fokusera på prestationsmarknadsföring och dra nytta av billigare produkter knutna till plattformsekosystem.

”Världen kommer att fortsätta att bli mer digital. Om något kommer denna kris att påskynda företagens motivation att anamma digital verksamhet och digitala kundupplevelser. Och det är där MarTech frodas.”

Finalt noterade Brinker en marknadsanalys utförd av Luma Partners. Medan S&P 500 sjönk med 25 % under första kvartalet, sjönk de offentliga MarTech-företagen endast med 8 %. Denna milda nedgång är en indikator på att MarTech ses mer positivt av marknaden än andra kategorier (och mycket bättre än AdTech, som minskade med 32 %).

  • 2019 Chief MarTech Analysis

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.