Master’s in CSE

Home > Academics > Graduate Programs & Admissions > Master’s in CSE

EECS master’s degrees are primarily intended for students desiring to substantially advance their knowledge and skill in a field or fields of EECS. Den relativt lilla investeringen i tid för att få en masterexamen kommer att leda till större yrkesmässiga möjligheter och betydligt högre löner.

Översikt över institutionen

Med två masterprogram inom en och samma institution gör EECS det möjligt för studenterna att ha ett hem i ett examensprogram som är skräddarsytt nära deras intressen, samtidigt som de har tillgång till, och fördelarna med, EECS-avdelningens hela bredd.

Fakulteten vid EECS-avdelningen är organiserad i två avdelningar: Datorvetenskap och datorteknik (CSE) och el- och datorteknik (ECE). CSE-fakulteten har huvudansvaret för CSE Graduate Programs; ECE-fakulteten har huvudansvaret för ECE Graduate Programs.

Programöversikt

Utforska andra masterprogram vid College of Engineering

Mästarexamen kräver att man framgångsrikt genomfört 30 högskolepoäng kursarbete. En avhandling är frivillig. Studenterna avlägger normalt masterexamen på 1-2 år.

De fullständiga kraven för masterexamen finns i programguiden (pdf).

Studenter som antagits till masterexamen kan ansöka till doktorandprogrammet. Antagningen beror på akademiska kvalifikationer samt tillgången på lediga platser i doktorandprogrammet.

MS vs. MSE-examen

MSMS- (Master’s of Science) och MSE- (Master’s of Science in Engineering) examina skiljer sig främst åt i namnet. Examenskraven är desamma. Studenter med en kandidatexamen i teknik kan välja endera examen. Studenter som inte har en ingenjörsbachelorexamen är endast berättigade till MS.

Transferering av poäng

Ett begränsat antal examenspoäng som tjänats in någon annanstans kan överföras för att uppfylla kurskraven för masterexamen. Dessutom kan en kurs som lästs någon annanstans och som är likvärdig med en kurs som uppfyller ett examenskrav här användas för att uppfylla kravet, även om kurspoäng inte överförs. En sådan ekvivalens kommer dock inte att minska det totala antalet kredittimmar som krävs.

Ansöka till ett masterprogram

Denna sida har information om antagning till forskarskolor.

Information om finansiellt stöd

EECS-avdelningen har begränsat finansiellt stöd att dela ut till masterstudenter vid ansökningstillfället. Å andra sidan får masterstudenter ibland ett forsknings- eller undervisningsassistenttjänst efter att de påbörjat sina studier. Masterstudenter uppmuntras att ansöka om stipendier från källor utanför universitetet. Se en översikt över resurser för ekonomiskt stöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.