Vad är en biljett för underlåtenhet att väja?

En av de viktigaste sakerna att komma ihåg när man kör bil är att se upp för andra på vägen. Detta gäller även de som befinner sig vid sidan av vägen. I New York kan du få en böter om du inte på ett korrekt sätt väjer för en fotgängare som har laglig rätt att korsa gatan. När man inte följer detta kan man få en böter för ”underlåtenhet att lämna företräde.”

Enligt New York Vehicle Transportation Law måste ”bilister lämna företräde för varje fotgängare som korsar den väg som de färdas på”. Huruvida denna lag är tillämplig eller inte beror dock också på varje specifik omständighet.

Här är vad du bör veta om korsningar med:

Trafiksignaler

När en trafiksignal visar en person som går eller orden ”Walk” har fotgängaren företräde. Fotgängaren måste dock börja korsa under denna fas. Han eller hon får inte börja korsa när en handsymbol eller en ”Gå inte”-signal blinkar.

En förare skulle därför enligt lagen göra sig skyldig till underlåtenhet att lämna företräde om fotgängaren började korsa korsningen när han eller hon hade laglig rätt att göra det. Men om fotgängaren börjar korsa gatan när skyltarna redan indikerar att han eller hon inte får göra det, skulle föraren inte göra sig skyldig till detta.

Korsningar men inga trafiksignaler

Om en korsning har en markerad korsning men inga trafiksignaler har fotgängare alltid företräde. Därför är en förare som närmar sig en sådan korsning skyldig att stanna för att låta fotgängaren gå över innan han eller hon fortsätter att köra genom korsningen. Om föraren inte låter dem göra det kan han eller hon få en böter för väjningsplikt.

Ingen övergångsställen och inga trafiksignaler

Fotgängare får bara korsa gatan lagligt när det finns ett markerat övergångsställe. När det inte finns något markerat övergångsställe och en fotgängare korsar gatan gör han eller hon sig skyldig till att ha gått över gatan och kan faktiskt få en böter. En fotgängare måste alltid lämna företräde för alla fordon. När en fotgängare går över där det inte finns något markerat övergångsställe kan en förare därför inte få en böter för väjningsplikt.

En fotgängare på övergångsstället som inte är nära mig

Om en fotgängare redan befinner sig på ett övergångsställe men inte är nära dig, kan du lagligt sett fortfarande köra så länge du inte stör honom eller henne och du gör en laglig manöver. Det är ändå viktigt att förstå att skillnaden i ett sådant fall mellan att få en böter för underlåtenhet att lämna företräde och att helt enkelt genomföra en laglig manöver är mycket liten. Om du därför är osäker på om fotgängaren är tillräckligt långt ifrån dig för att gå, är det klokt att vara försiktig och ge efter.

AutoTrafficTickets.com hjälper dem i New York som vill bestrida en biljett för underlåtenhet att väja

Om du eller en närstående har fått en biljett för underlåtenhet att väja i NY och vill bestrida den kan AutoTrafficTickets.com hjälpa till. Om du vill veta mer eller boka en konsultation, kontakta oss idag!

Posted in: Trafikböter, Trafikförseelser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.